วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ (ที่ตั้งอาคารพิกุลทองล่ำซำ) โดยวิธีพิเศษ “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ (ที่ตั้งอาคารพิกุลทองล่ำซำ) โดยวิธีพิเศษ “

วงเงินงบประมาณ

770,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร