วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารฉบับพิเศษในวารสารการเงินธนาคาร จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับครบรอบธนาคารออมสิน ฉบับรางวัลนักการเงินแห่งปี และฉบับพิเศษทำเนียบบัตรเครดิต โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารฉบับพิเศษในวารสารการเงินธนาคาร จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับครบรอบธนาคารออมสิน ฉบับรางวัลนักการเงินแห่งปี และฉบับพิเศษทำเนียบบัตรเครดิต โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

619,950.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร