วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) ส่วน Hardware (Hardware & OS) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) และ Backup Utilities โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) ส่วน Hardware (Hardware & OS) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) และ Backup Utilities โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

35,645,552.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร