วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรม และความต้องการเชิงลึก (Insight) ของกลุ่ม Pre-retiree/กลุ่ม Retiree ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรม และความต้องการเชิงลึก (Insight) ของกลุ่ม Pre-retiree/กลุ่ม Retiree ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร