วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ความยาว 2 นาที ต่อตอน รายการ ความสุขจากการออม โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ความยาว 2 นาที ต่อตอน รายการ ความสุขจากการออม โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

3,853,070.00

วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร