วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน์ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน์ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

108,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร