วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพล่าซ่า ขอนแก่น โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพล่าซ่า ขอนแก่น โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

174,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร