วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัล ของคุณหนุ่ม อนุวัต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัล ของคุณหนุ่ม อนุวัต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,440,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,440,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content