วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล นครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล นครปฐม จังหวัดนครปฐม

วงเงินงบประมาณ

2,818,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,818,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content