วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,604,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,470,393.75

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content