วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

740,677.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

740,677.50

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content