วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) และแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ตามเกณฑ์ Market Conduct ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) และแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ตามเกณฑ์ Market Conduct ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,920,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,819,685.50

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content