วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างค้นหาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเบิกชุดเอกสารใบสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างค้นหาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเบิกชุดเอกสารใบสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,187,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,187,400.00

วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content