วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,391,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,391,000.00

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content