วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง TikTok ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,915,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,915,300.00

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content