วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมพื้นฐานระบบบริหารฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมพื้นฐานระบบบริหารฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ ปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

580,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

563,825.00

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content