วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ “บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ “บัตรเดบิต ออมสิน อุ่นใจ” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

878,386.54

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

878,386.54

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content