วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและเช่าใช้ทรัพยากร Infrastructure ระบบ Mobile Application สำหรับร้านค้า QR Code ธนาคารออมสิน(GSB Merchant) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและเช่าใช้ทรัพยากร Infrastructure ระบบ Mobile Application สำหรับร้านค้า QR Code ธนาคารออมสิน(GSB Merchant) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

23,595,686.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

23,595,686.75

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content