วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS9 รองรับการ Validate Model โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS9 รองรับการ Validate Model โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

610,273.97

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

610,273.97

วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content