วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-LG Gateway Service เพื่อรองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,410,040.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,410,040.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content