วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ในรายการสมุดโคจร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ในรายการสมุดโคจร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,926,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,926,000.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content