วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรผ่านช่องทาง Digital ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบ Selling Agent Gateway เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์กับพันธมิตรผ่านช่องทาง Digital ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,762,756.58

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,762,756.58

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content