วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาเว็บไซต์ GSB Metaverse และจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาเว็บไซต์ GSB Metaverse และจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,481,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,481,200.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content