วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 และ วางสื่อทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 และ วางสื่อทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,126,576.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,126,576.00

วันที่ประกาศ : 9 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content