วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ “ออมสินแจกโชคปีมังกร ฉลอง 111 ปี” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพานิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ “ออมสินแจกโชคปีมังกร ฉลอง 111 ปี” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพานิชย์

วงเงินงบประมาณ

793,143.92

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

793,143.92

วันที่ประกาศ : 1 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content