วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 111 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 111 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,899,983.77

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,899,983.77

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content