วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,655,950.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,655,950.40

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content