วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Co-Sourcing) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Co-Sourcing) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,398,584.85

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content