วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบ BAHTNET & ระบบ ICS สำหรับปี พ.ศ. 2567-2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบ BAHTNET & ระบบ ICS สำหรับปี พ.ศ. 2567-2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

4,800,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,800,000.00

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content