วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการเลขาส่วนตัว (Concierge and Assistance) สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการเลขาส่วนตัว (Concierge and Assistance) สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

695,520.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

695,520.00

วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content