วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM ให้รองรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรด้วย Dynamic QR Code โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,475,041.54

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,475,041.54

วันที่ประกาศ : 4 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content