วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาพัฒนางานตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS: Audit Management System) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาพัฒนางานตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS: Audit Management System) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,451,757.75

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content