วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่งบูธและรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรัพย์สินรอการขาย ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่งบูธและรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรัพย์สินรอการขาย ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,100,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,016,692.60

วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content