วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินสมุย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินสมุย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,095,436.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,095,436.00

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content