วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาในกระบวนการจัดทำเนื้อหา และประเมินคุณภาพรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 ตามมาตรฐาน GRI Standards 2021 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาในกระบวนการจัดทำเนื้อหา และประเมินคุณภาพรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 ตามมาตรฐาน GRI Standards 2021 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,699,998.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,699,998.00

วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content