วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการขยายช่องทางการให้บริการ(ต่อเนื่อง) (100 BRANCH) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการขยายช่องทางการให้บริการ(ต่อเนื่อง) (100 BRANCH) โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content