วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,671,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,671,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content