วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานสมัครและจัดเก็บเอกสารการสมัครสินเชื่อ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานสมัครและจัดเก็บเอกสารการสมัครสินเชื่อ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

27,526,037.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,526,037.00

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content