วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ ตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,962,830.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,962,380.00

วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content