วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ธนาคารออมสินสาขาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ธนาคารออมสินสาขาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

836,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

836,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content