วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบบจำลองการวางแผนเติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบบจำลองการวางแผนเติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,912,757.75

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content