วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในเครืออาร์เอส โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในเครืออาร์เอส โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

921,912.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

921,912.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content