วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ภายในสำนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ภายในสำนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,153,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,990,200.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content