วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ ๒๗ – ๓๒ และงานประกอบอื่นๆ ชั้นที่ ๗ – ๓๒ อาคาร ๓๒ ชั้น ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ ๒๗ – ๓๒ และงานประกอบอื่นๆ ชั้นที่ ๗ – ๓๒ อาคาร ๓๒ ชั้น ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,125,535.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,125,535.00

วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content