วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,412,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,412,000.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content