วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group (ออมสิน ออมENG) โดยวิธีคัดเลิอก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group (ออมสิน ออมENG) โดยวิธีคัดเลิอก

วงเงินงบประมาณ

1,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,200,000.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content