วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 – 32 และงานประกอบอื่น ๆ ชั้นที่ 7 – 32 อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 – 32 และงานประกอบอื่น ๆ ชั้นที่ 7 – 32 อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

59,534,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

59,534,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content