วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Software ระบบงาน GSB Corporate Internet Banking โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Software ระบบงาน GSB Corporate Internet Banking โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,872,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,872,500.00

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content