วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการจัดทำกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 (IT Governance) โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการจัดทำกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 (IT Governance) โดยวิธีตกลง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content