วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่องเช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่องเช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

866,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

747,788.76

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร